ตราสัญลักษณ์


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งหยุดเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลที่ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                     ประกาศหยุดเรียนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียน เรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV และให้ครูมอบหมายใบงานให้กับนักเรียน และจะดำเนินการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

  ส่ง 3 ม.ค. 2564 23:48 โดย Teacher อติกานต์
 • ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Coivd-19
             
              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) ยังไม่ดีขึ้นโรงเรียนวัดท่าทองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป่้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยโรงเรียนจะทำปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2563 


  ส่ง 25 ธ.ค. 2563 01:13 โดย Teacher อติกานต์
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  วันที่ 22 ธันวาคม 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าทองเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีการศึกษา 2/2563 โดยมีนายสมชาย เผือกจีน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองร่วมประชุมในครั้งนี้
  ส่ง 21 ธ.ค. 2563 23:27 โดย Teacher อติกานต์
 • นิเทศห้องเรียน
  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองพร้อมด้วยคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศชั้นเรียนประกอบด้วย นางบุศรา เกสทอง และนางปิยะรัตน์ ดีศรี ได้เข้านิเทศชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสังเกตการสอนของคุณครู และเยี่ยมชมการตกแต่งห้องเรียน ป้ายนิเทศชั้นเรียนพร้อมพูดคุยกับนักเรียน และแจ้งนโยบายในการบริหารให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน

      
  ส่ง 18 ธ.ค. 2563 02:23 โดย Teacher อติกานต์
 • ยินดีต้อนรับผอ.ธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ          ธนกฤต สิงห์ทอง จากโรงเรียนวัดหัวถนน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง ด้วยความยินดียิ่ง
  ส่ง 2 ธ.ค. 2563 19:23 โดย Teacher อติกานต์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »