การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม


เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้น วิชา/หน่วยการเรียนรู้  หมายเหตุ
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH
 
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

 
ประถมศึกษาปีที่ 1

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์

 
 


ประถมศึกษาปีที่ 3
 วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์

 
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์

 


 ประถมศึกษาปีที่ 5

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ 
ดนตรี
นาฎศิลป์
(รออัพเดท..)
 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ 
ดนตรี
นาฎศิลป์
 


 


มัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ศิลปะ
ดนตรี
นาฎศิลป์
 

อ้างอิงเว็บไซต์ https://dltv.ac.th
Comments