อัตลักษณ์


อัตลักษณ์โรงเรียนวัดท่าทอง
"ออมทรัพย์เป็นนิจ มีจิตอาสา"


เอกลักษณ์โรงเรียนวัดท่าทอง
"โรงเรียนสะอาดตา รักษาสิ่งแวดล้อม"