ที่ตั้งของโรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ-แผนผังโรงเรียน

  • ที่อยู่โรงเรียน : โรงเรียนวัดท่าทอง 65/4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
  • โทรศัพท์ : 0-5634-5412
  • โทรสาร : 0-56345-412
  • อีเมลหลักของโรงเรียน (งานธุรการ,ติดต่อทั่วไป) : yu_pa_2551@hotmail.com , tathong.info@tathong.ac.th
  • อีเมลผู้ดูแลระบบ/เว็บไซต์ : atikan@tathong.ac.th