ข่าวประชาสัมพันธ์


เลื่อนการเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2564 09:13โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2564 09:17 ]

ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารูปแบบการเปิดเรียนในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 โดยที่ประชุม อนุมัติให้เปิดเฉพาะ รูปแบบการเรียนผสมเรียนที่บ้าน (Online, On-Air, On-hand, On-Demand) โรงเรียนวัดท่าทอง มีความจำเป็นต้องเลื่อนการมาเรียนที่โรงเรียน On-Site และจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On-hand ไปจนกว่าจะมีการประกาศจาก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

โพสต์13 พ.ค. 2564 06:37โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 06:48 ]


ประกาศโรงเรียนวัดท่าทอง
         

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 

จึงขอประกาศเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปอย่างไม่มีกำหนด
หากมีการกำหนดวันที่ชัดเจน จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเพจ Facebook และ เว็บไซต์โรงเรียนวัดท่าทอง อีกครั้งประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564

โพสต์4 พ.ค. 2564 12:36โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2564 05:44 ]


โรงเรียนวัดท่าทอง
ขอประกาศแจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทางแฟนเพจโรงเรียน หรือมีข้อมูลอื่นๆ สอบถาม แจ้งเหตุ ได้ทางกล่องข้อความแฟนเพจตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สมัครเรียนออนไลน์

โพสต์15 มี.ค. 2564 03:09โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 01:17 ]
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์12 มี.ค. 2564 21:27โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2564 08:30 ]

โรงเรียนวัดท่าทองเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ช่วงอายุของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จะเปิดรับสมัคร

เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560

ช่วงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเปิดรับสมัคร

เด็กเกิดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการด้วยตัวบรรจง
  2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดา – มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดใบสมัคร และบัตรประจำตัวนักเรียน
  6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   ใบสมัครระดับชั้น อ.2

   ใบสมัครระดับชั้น ป.1

   ใบสมัครระดับชั้น ม.1

*ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางดังนี้

    ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดท่าทอง หรือสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้ที่ คลิ๊ก>>https://bit.ly/3lhyuNO

    


แจ้งหยุดเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลที่ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์3 ม.ค. 2564 23:39โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2564 23:48 ]

                   ประกาศหยุดเรียนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียน เรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV และให้ครูมอบหมายใบงานให้กับนักเรียน และจะดำเนินการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Coivd-19

โพสต์25 ธ.ค. 2563 00:54โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 01:13 ]

           
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) ยังไม่ดีขึ้นโรงเรียนวัดท่าทองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป่้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยโรงเรียนจะทำปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2563 


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์21 ธ.ค. 2563 20:43โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2563 23:27 ]

วันที่ 22 ธันวาคม 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าทองเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีการศึกษา 2/2563 โดยมีนายสมชาย เผือกจีน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองร่วมประชุมในครั้งนี้

นิเทศห้องเรียน

โพสต์18 ธ.ค. 2563 02:09โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 02:23 ]

วันที่ 18 ธ.ค. 2563 นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองพร้อมด้วยคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนิเทศชั้นเรียนประกอบด้วย นางบุศรา เกสทอง และนางปิยะรัตน์ ดีศรี ได้เข้านิเทศชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสังเกตการสอนของคุณครู และเยี่ยมชมการตกแต่งห้องเรียน ป้ายนิเทศชั้นเรียนพร้อมพูดคุยกับนักเรียน และแจ้งนโยบายในการบริหารให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน

    
ยินดีต้อนรับผอ.ธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

โพสต์2 ธ.ค. 2563 19:18โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 19:23 ]


คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ          ธนกฤต สิงห์ทอง จากโรงเรียนวัดหัวถนน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง ด้วยความยินดียิ่ง

1-10 of 19