เลื่อนการเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2564 09:13โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2564 09:17 ]
ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารูปแบบการเปิดเรียนในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 โดยที่ประชุม อนุมัติให้เปิดเฉพาะ รูปแบบการเรียนผสมเรียนที่บ้าน (Online, On-Air, On-hand, On-Demand) โรงเรียนวัดท่าทอง มีความจำเป็นต้องเลื่อนการมาเรียนที่โรงเรียน On-Site และจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On-hand ไปจนกว่าจะมีการประกาศจาก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
Comments