เรียนเชิญผู้ปกครองประชุม

โพสต์13 พ.ค. 2563 11:11โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2563 11:13 ]

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทองประชุมพร้อมกัน เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และแจ้งแผนงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 3 โรงเรียนวัดท่าทอง
Comments