แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบ

โพสต์13 มี.ค. 2563 07:45โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2563 07:27 ]


การประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น ประะถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ โรงเรียนวัดท่าทอง และประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าทอง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 
Comments