ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Coivd-19

โพสต์25 ธ.ค. 2563 00:54โดยTeacher อติกานต์   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 01:13 ]
           
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) ยังไม่ดีขึ้นโรงเรียนวัดท่าทองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป่้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 โดยโรงเรียนจะทำปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2563 


Comments