หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สมัครเรียนออนไลน์ << กรอกใบสมัครเรียนคลิ๊ก >><< กรอกใบสมัครเรียนคลิ๊ก >><< กรอกใบสมัครเรียนคลิ๊ก >>*หากมีข้อสงสัย : สามารถติดต่อที่โรงเรียนวัดท่าทองในเวลาราชการหรือติดต่อที่เบอร์ 056-345412 
  ส่ง 15 มี.ค. 2564 22:05 โดย Teacher อติกานต์
 • เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดท่าทองเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงอายุของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จะเปิดรับสมัครเด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561ช่วงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเปิดรับสมัครเด็กเกิดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558หลักฐานการสมัครใบสมัครซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการด้วยตัวบรรจงสูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดา – มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา – มารดา ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2564 21:08 โดย Teacher อติกานต์
 • แจ้งหยุดเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลที่ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    ประกาศหยุดเรียนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 17 มกราคม 2564 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียน เรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV และให้ครูมอบหมายใบงานให้กับนักเรียน และจะดำเนินการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 23:48 โดย Teacher อติกานต์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนวัดท่าทอง

 • เวียนเทียนวันมาฆบูชา       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คุณครูบุศรา เกตทอง รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง เดินทางไปเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชซึ่งตรงก ...
  ส่ง 25 ก.พ. 2564 06:18 โดย Teacher อติกานต์
 • ค่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดท่าทองจัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 18-19 ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2564 08:09 โดย Teacher อติกานต์
 • เข้าค่ายลูกเสือสำรอง สามัญ         วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดท่าทองจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรองป.1-3 ลูกเสือสามัญ ป.4-6 ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2564 08:45 โดย Teacher อติกานต์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วารสารท่าทอง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฎิทินวิชาการข่าวการศึกษา

นายธนกฤต สิงห์ทอง
 ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทองhttp://www.ksp.or.th/


การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม