TATHONG SCHOOL

โรงเรียนวัดท่าทอง

โรงเรียนวัดท่าทอง 2024

โรงเรียนวัดท่าทอง ในปี 2024 นี้ เราจะพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในทุกด้าน โดยใช้การดำเนินการภายใต้ "DPROM MODEL" และกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

READ MORE


นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

นายธนกฤต  สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

itaโรงเรียนวัดท่าทอง

🔔กิจกรรมโรงเรียนวัดท่าทองประจำปีการศึกษา 2567🔔

🔔วารสารวิชาการ🔔

🔔วิดีโอน่าสนใจ🔔

🔔วิดีโอผลงานนักเรียน🔔

👉งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

Gmail

Google Meet

Google Drive

Classroom

Calendar

สถิติผู้เข้าชม