TATHONG SCHOOL

โรงเรียนวัดท่าทอง

โรงเรียนวัดท่าทอง 2022

โรงเรียนวัดท่าทอง ในปี 2022 นี้ เราจะพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในทุกด้าน โดยใช้การดำเนินการภายใต้ "DPROM MODEL" ผู้บริหารพร้อม ครูพร้อม นักเรียนพร้อม ผู้ปกครองพร้อม

READ MORE


นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

นายธนกฤต สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


🔔วารสารวิชาการ🔔

ปีการศึกษา 2564

🔔วิดีโอน่าสนใจ🔔

🔔กิจกรรมของโรงเรียน🔔

🔔วิดีโอผลงานนักเรียน🔔

👉งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

Gmail

Google Meet

Google Drive

Classroom

Calendar

สถิติผู้เข้าชม