TATHONG SCHOOL

โรงเรียนวัดท่าทอง

โรงเรียนวัดท่าทอง 2022

โรงเรียนวัดท่าทอง ในปี 2022 นี้ เราจะพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในทุกด้าน โดยใช้การดำเนินการภายใต้ "DPROM MODEL" ผู้บริหารพร้อม ครูพร้อม นักเรียนพร้อม ผู้ปกครองพร้อม

READ MORE


นายธนกฤต สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

นายธนกฤต สิงห์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง

Carousel imageCarousel image

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

🔔วารสารวิชาการ🔔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปีการศึกษา 2564

🔔กิจกรรมของโรงเรียน🔔

🔔วิดีโอผลงานนักเรียน🔔

👉งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

Gmail

Google Meet

Google Drive

Classroom

Calendar

สถิติผู้เข้าชม